Доставка

MARIOBG.com работи с куриерска фирма   "SPEEDY" предоставя на всеки от клиентите си възможност за преглед и тест на закупените стоки преди заплащането им.

Доставка се заплаща допълнително от клиента според тарифите на  "СПИДИ" АД и не е включена в крайнта сума на поръчката. Цената зависи от вида, големината и теглото на поръчаните стоки, както и от условията на доставка (офис-офис/офис-врата). Разноските по доставка на един  продукт до офис на  SPEEDY , варира от 4 лв до 10 лв, в зависимост от теглото, както и наложения платеж (стойността на поръчката/стоката). Доставка до адрес се оскъпява допълнително, като тя зависи освен от обстоятелствата посочени по-горе, така и от това, дали в съответното населено място има офис на SPEEDY и дали клиентът желае допълнителна услуга като "приоритетен час" за разнос и др.

MARIOBG.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от MARIOBG.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
 

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, MARIOBG.com не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, MARIOBG.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно да уведоми сътрудник от отдел Online или по телефон.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен наш сътрудник, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случаите, когато от MARIOBG.com. са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката MARIOBG.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.


MARIOBG.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от MARIOBG.com обстоятелства.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на наш сътрудник онлайн или по телефон.

MARIOBG.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

MARIOBG.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.